Knut Svenkerud

Veterinær

Knut er utdannet i Hannover i 1987. Han er vår mest erfarne kirurg. Han har jobbet i kombinert praksis i inn- og utland samt tre år i smådyrpraksis i Bergen.

Helene Rudningen

Veterinær

Helene er uteksaminert ved Norges Veterinærhøgskole i 2008. Hun har tatt videreutdanning på blant annet tannbehandling på smådyr.

Hege Falck-Andersen

Veterinær

Hege er uteksaminert fra Norges Veterinærhøgskole i 2006. Hun har fordypning på hest og har tatt etterutdanning innen hestepraksis og forebyggende helsearbeid på storfe.

Åshild Siegenthaler

Veterinær

Åshild er uteksaminert ved Norges Veterinærhøgskole i 2008. Hun har jobbet i ren smådyrpraksis og i kombinert praksis i Alta før hun kom hit i 2009. Hun underviste på produksjonsdyrklinikken ved Norges Veterinærhøgskole 2015/2016.

Heidi Ramstad Brenna

Veterinær

Heidi var ferdig utdannet fra Norges Veterinærhøgskole i 2014. Hun kom til oss samme høst og har vist seg som en dyktig og nøyaktig kombipraktiker.