Utenlandsreise

Norge er heldig stilt når det gjelder dyrehelse og smittsomme sykdommer. Enhver utenlandsreise innebærer en risiko for å ta med smitte hjem. Det er påkrevet å vaksinere dyr som skal utenlands mot rabies og behandle mot revens dvergbendelorm. Dette er sykdom som kan smitte til mennesker og er dødelige. I tillegg til disse sykdommene finnes det mange andre lidelser som per i dag ikke finnes i Norge. Vi anbefaler derfor at du ikke tar med kjæledyret ditt på utenlandsreise. 

Alle dyr som skal utenlands skal ID-merkes med microchip og ha et pass. Skal du utenfor Norge og Sverige, kreves det også rabiesvaksinering. Grunnvaksinering mot rabies: 1 enkeltdose fra 12 ukers alder. Revaksinering: Hund: 1 enkeltdose hvert 3. år. Andre arter: 1 enkeltdose etter 1 år, deretter hvert 2. år. 

For tilbakeføring til Norge etter utelandsreise må hunder behandles mot revens dvergbendelorm. Behandlingene skal attesteres i passet av autorisert veterinær 24 til 120 timer før innreise tilbake til Norge.  

For mer informasjon se www.mattilsynet.no

For å ta med et kjæledyr inn i et annet land må dere undersøke med landets ambassade om hvilke regler som gjelder.

Vaksinasjon av hund

Enkelte oppdrettere vaksinerer valpen første gang ved 6 ukers alder mot parvo.

De fleste valper vaksineres første gang ved 12 ukers alder mot parvo, valpesyke, smittsom leverbetennelse og kennelhoste. Ny internasjonal anbefaler en revaksinering ved 16 ukers alder.

Neste gang vaksineres hunden når den er ett år mot parvor, valpesyke, smittsom leverbetennelse og kennelhoste.

Deretter vaksineres hunden hvert år. Annenhvert år kun mot kennelhoste, annenhvert år mot alle 4 lidelser.

Alle de ovennevnte lidelser forårsakes av virus. Det finnes ingen behandling mot sykdommene, den eneste måten å unngå dem på er å vaksinere.

Vaksinasjon av katt

Fra tid til annen har vi epidemier av kattepest i Hallingdal. Katter som beveger seg ute kan være utsatt for sykdommen. Kattepest angriper slimhinner og gir symptomer som rennende nese, irriterte øyne og diarè. Sykdommen kan være dødelig for kattunger, gamle katter og katter med nedsatt immunforsvar.

For å forebygge mot sykdommen kan man vaksinere katten årlig.

Hoggorm

Det er ikke uvanlig at hunder møter på hoggorm ute i norsk natur.

Vi anbefaler følgende dersom du har mistanke om at hunden din er bitt:

- Hold hunden mest mulig i ro. Hvis mulig, bær hunden til bilen.

- Dersom hunden er bitt i en pote; knyt et tørkle e.l. over bittet for å dempe sirkulasjonen fra bittstedet.

- Kontakt veterinær så raskt som mulig.

Veterinæren vil vurdere behandlingen etter bittstedets plassering, hundens symptomer og hundens generelle almentilstand.

Flått

Flåtten øker stadig sitt utbredelsesområde og har blitt vanligere å se også i Hallingdal. Vi anbefaler å undersøke hunder og katter for flått jevnlig gjennom sommeren. Som regel er det tilstrekkelig å fjerne flåtten.

Dette skal du gjøre hvis du finner flått på dyret ditt;

- Fjern flåtten med en pinsett eller fingrene ved å snu den om sin egen akse til den slipper av seg selv.

- Legg merke til hvor flåtten satt og følg med på bittstedet.

- I motsetning til hos mennesker ser man sjeldent den røde ringen rundt flåttbittet ved borreliasmitte hos dyr.

- Dersom dyret viser tegn til almenpåkjenning (nedsatt matlyst, økt søvnbehov, slapp på tur etc) eller halthet, kontakt veterinær.

 


 

Ormekur til hund og katt

Ormekur til hund og katt ble fra 2009 reseptpliktig. Dette er bestemt av Statens legemiddelverk som et tiltak for å redusere unødvendig medisinbruk og forebygge at det utvikler seg resistens mot de vanlig brukte legemidlene mot innvollsorm.

Det er utviklet nye retningslinjer for hvor ofte og når dyrene bør behandles med ormekur.

Hund:

Symptomer på innvollsorm kan være alt fra dårlig vekst, dårlig pels, generell svekkelse, oppkast/diarè og vektreduksjon.

Behandling

Valper: Ved 2, 4, 6, 8 og 12 uker etter fødsel

              Ved 6 mnd og 12 mnd alder

Voksne: Kun etter påvist innvollsorm i avføringsprøve

Drektige og diegivende tisper behandels sammen med valper ved 2, 4, 6 uker. Mot spolorm
 

Katt:

Symptomer på innvollsorm kan være alt fra dårlig vekst, dårlig pels, generell svekkelse, oppkast/diarè og vektreduksjon.

Behandling

Kattunger: Ved 2, 4, 6, 8 og 12 uker etter fødsel Ved 6 mnd og 12 mnd alder

Utekatter: Etter behov, som regel 4 ganger i året

Innekatter:   Kun etter påvisning av innvollsorm i avføringsprøve

Drektige og diegivende katter behandles sammen med kattungene ved 2, 4 6 ukers alder.