Inseminering og rutinebesøk

Inseminering og rutinebesøk ringes inn i telefontiden 08:00-10:00

Da tar vi også imot bestilling på resepter på legemidler.

Vi har døgnvakt for akutte tilfeller.

Telefonnummer hele døgnet: 32 07 46 75

Speneprøver

Speneprøver er en veldig nyttig del av kontrollen med jurhelsa i det enkelte fjøs.

For å få mest mulig informasjon ut av speneprøvene er det lurt å følge disse rådene:

 • Speneprøve 1-2 uker før avsining av alle kyr med celletall over 100 000 i geometrisk middel siste 3 prøver
 • Speneprøve 6 dager etter kalving
 • Speneprøve ved klinisk mastitt (Når kua er sjuk eller det er symptomer fra juret)

 

Speneprøvene bør tas med hanske eller rene hender.

 1. Rengjør juret.
 2. Tørk og sprit av spenetuppen for hvert glass som fylles.
 3. Hold glasset litt på skrå og pass på at det ikke faller flis, støv e.l. i glasset før du får på korken.
 4. Fyll glasset 3/4 fullt, helst i en melkestråle.
 5. Avkjøl eller frys ned glassene før sending.

Sintidsbehandling

Sintidsbehandling med langtidsvirkende penicillin er det mest effektive tiltaket mot visse bakterier i juret. 

Kriteriene for sintidsbehandling med Siccalactin er som følger:

- Det skal foreligge speneprøve fra siste del av laktasjonen med påvist penicillinfølsomme bakterier som er mulig å behandle med dette preparatet. Ring oss når du har speneprøveresultatet!

- Kua bør ikke ha over 700 000 i geometrisk middel. Hos disse kyrne har Siccalactin dårlig effekt.

Hvis du syns celletallet er høyt, men ikke faller inn under ovennevnte kriterier: Ring oss for gode råd.

Vaksine Sau

Alle sauer bør vaksineres årlig mot Clostridier.

Siste vaksinasjon bør gis 2-6 uker før lamming. Dersom du har hatt problemer med brådøde lam på andre tider av året kan det lønne seg å vaksinere hver 6. måned.

Enkelte besetninger har problemer med smittsom luftveisinfeksjon. I disse besetningene bruker vi en vaksine som heter Ovivac P.

Åringsøyer skal vaksineres 2 ganger med 4-6 ukers mellomrom, hvor den siste vaksinen gis 6-4 uker før forventet lamming. Ved siste vaksinering tas også de eldre søyene med. Et alternativ er å vaksinere påsetttlam om høsten og samtlige søyer 2-4 uker før forventet lamming.

Berre ein kalv? Berre eit lømb?

Vi har stor forståelse for at økonomien i landbruket er presset og at dyreeiere ser behov for å begrense dyrlegeutgiftene.

Å vente med å tilkalle dyrlege på unge dyr er imidlertid ingen effektiv sparemetode. Som regel får vi mye bedre respons på behandlingen dersom vi kommer igang tidlig. Spesielt gjelder dette ledd- og lungebetennelse. Det blir også behov for flere (og dyrere) behandlingsalternativer når almentilstanden er betydelig svekket.

I Dyrevelferdsloven § 3 står det: "Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger". Det er altså ikke lov å la et dyr ligge til en senere anledning dersom det er sykt.

Heldigvis er det mange som er flinke til å ringe oss i tide, og vi har stor glede av å se effekten av rask behandling og god sykepleie fra bondens side.

Priser i produksjonsdyrpraksis fra 01.01.2024

Medisiner, utstyr og mva kommer i tillegg.

 • Kjøring/oppmøte dagtid: 470,-
 • Sykebesøk inntil 20 minutter: 535,-
 • Etterbehandling: Fra 500,-
 • Seksuell Helsekontroll med sprøyting: 275,-
 • Seksuell Helsekontroll med spiral: 380,-
 • Seksuell Helsekontroll ekstra pasient: 95,-
 • Ekstra pasient: Fra 150,-
 • Honorar pr time: 1605,-
 • Avhorning inntil 3 kalver: 1005,- (470 + 535)
 • Avhorning pr kalv utover 3 kalver: 140,-
 • Avhorning kalver >6 uker (etter søknad): fra 280
 • Lørdagstillegg: 330,-
 • Lørdagstillegg etterbehandling: 110,-
 • Helgetillegg (innringt lørdag etter 10.00 til mandag kl 08.00): 100 % av honorar
 • Helgetillegg etterbehandling: 270,-
 • Kveldstilegg (16.00-21.00): 50% av honorar  
 • Nattillegg (21.00-08.00): 100% av honorar
 • Helligdagstillegg etterbehandling: 270,-
 • Ekstratur (for seint innringt). Gjelder besøk som ikke kan vente til dagen etter: fra 150,- + km-takst for evt omvei.
 • Stølstillegg: 160,-
 • Medisinrapportering og journalføring: 70,- pr dyr (max 180,- pr besøk )
 • Vaksinering sau: 1005,- for de første 20. 7-9,- pr stk utover 20 (tidsavhengig)
 • Sykebesøk sau (sesong april og mai): 905,- (470+435,-)
 • Helgetillegg sauesesong: 600,-
 • Kveldstillegg sauesesong: 400,-
 • Helligdagstillegg sauesesong: 600,-
Har du spørsmål?
Ta kontakt
Required
Required
Required
Required
Captcha Code